Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” został wpisany do Rejestru Związków międzygminnych 19 grudnia 1995r. W skład Związku Gmin „Czyste Środowisko” wchodzi 19 gmin:

Obszar Związku Gmin obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin „Czyste Środowisko” rozpoczął budowę nowoczesnego, zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” na miejscu dotychczasowego wysypiska w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

KONTAKT

Tel. / fax: 89 642 30 15
Email: zgczystesrodowisko@interia.pl

ul. Wojska Polskiego 5
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo