A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Obowiązujące stawki na 2018 rok

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI  NA ROK 2018

zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2015 i  Nr III/18/2015

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1

8,50 zł / osobę

jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez

nie więcej niż 4 osoby,

2

7,00 zł / osobę

jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 5 osób

3

6,00 zł / osobę

jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób

4

5,50 zł / osobę

jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób

5

5,00 zł / osobę

jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.

 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1

11,00 zł / osobę

za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości

 

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  - na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  

jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny

(stawka za pojemnik jednokrotne opróżnienie)

 

1

pojemność 80 l / 110 l

9,00 zł/szt./brutto,

2

pojemność 120 l

10,00 zł/szt./brutto,

3

pojemność 240 l

20,00 zł/szt./brutto,

4

pojemność 660 l

54,00 zł/szt./brutto,

5

pojemność 770 l

62,00 zł/szt./brutto,

6

pojemność 1100 l

88,70 zł/szt./brutto,

7

pojemność 3000 l

242,00 zł/szt./brutto,

8

pojemność 4000 l

323,00 zł/szt./brutto,

9

pojemność 5000 l

403,00 zł/szt./brutto,

10

pojemność 7000 l

565,00 zł/szt./brutto,

11

pojemność 10 000 l

806,00 zł/szt./brutto.

 

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  - na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  

jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny

(stawka za pojemnik jednokrotne opróżnienie)

 

1

pojemność 80 l / 110 l

12,00 zł/szt./brutto,

2

pojemność 120 l

14,00 zł/szt./brutto,

3

pojemność 240 l

28,00 zł/szt./brutto,

4

pojemność 660 l

73,00 zł/szt./brutto,

5

pojemność 770 l

84,00 zł/szt./brutto,

6

pojemność 1100 l

120,00 zł/szt./brutto,

7

pojemność 3000 l

330,00 zł/szt./brutto,

8

pojemność 4000 l

436,00 zł/szt./brutto,

9

pojemność 5000 l

544,00 zł/szt./brutto,

10

pojemność 7000 l

763,00 zł/szt./brutto,

11

pojemność 10 000 l

1088,00 zł/szt./brutto.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla w/w nieruchomości, jest uiszczana miesięcznie z góry, w terminie do 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych niekomercyjnie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 162 złote, a w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 216 złotych.

Roczna opłataryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych niekomercyjnie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku jest uiszczana z góry, w terminie do 15 marca każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

data publikacji: 05.02.2018, ostatnia aktualizacja: 05.02.2018, odsłon: 8 298


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo