A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie PROBLEMU / REKLAMACJA


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Informacja / umowa - zmiana terminu dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych !

09.06.2020

UWAGA!

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią koronawirusa termin udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych został wydłużony do 31 lipca 2020 r.

Kopię tego dokumentu należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 lipca 2020 r. :

  • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zg-ostroda.pl lub przez ePUAP,
  • listownie na adres: Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny nawet do 5 000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo