A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

PSZOK

Apel do mieszkańców


Informuję, że ZUOK RUDNO Sp. z o.o. do odwołania ogranicza godziny przyjęcia odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Rudno, Lipowiec, Półwieś, miasto Iława.

Na Stacji Przeładunkowej w Lipowcu został zmieniony nr telefonu stacjonarnego – aktualny nr tel.: 89 672 95 21.

UWAGA !

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną informuję, że od 2 listopada 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK -i) w Iławie, Lipowcu, Półwsi, Rudnie będą czynne w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7-15 (wtorki, czwartki nieczynne).

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Tomasz Klimecki

Kierownik Działu Gospodarowania Odpadami

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

 

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że od środy 10 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, w Lipowcu, w Półwsi oraz w Zakładzie w Rudnie będą otwarte w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7-16.

Rodzaje przyjmowanych odpadów oraz warunki przyjęcia odpadów pozostają bez zmian (jak w wiadomościach poniżej).

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Tomasz Klimecki

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku 8 czerwca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) będą przyjmowały również odpady o kodzie ex20 01 99 ( ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI WYTWORZONE PODCZAS INIEKCJI DOMOWYCH, WORKI PO DIALIZACH, ZUŻYTE PASKI Z GLUKOMETRU oraz inne podobne).

ZASADY PRZYJMOWANIA W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  ODPADÓW O KODZIE ex 20 01 99 ( ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI WYTWORZONE PODCZAS INIEKCJI DOMOWYCH, WORKI PO DIALIZACH, ZUŻYTE PASKI  Z GLUKOMETRU  oraz inne podobne):

- odpady przyjmowane będą wyłącznie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w następujących lokalizacjach:

•             PSZOK w Zakładzie w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda

•             PSZOK w Iławie, ul. Komunalna 1, miasto Iława

•             PSZOK w Lipowcu, Lipowiec 53 D, gmina Kurzętnik

•             PSZOK w Półwsi, Pólwieś 26 A, gmina Zalewo

- odpady będą przyjmowane wyłącznie  od mieszkańców zamieszkujących nieruchomości położone na terenie ZWIĄZKU GMIN ,,CZYSTE ŚRODOWISKO”;

- odpady będą przyjmowane wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK-ów (aktualnie do końca czerwca 2020 r. w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 12-16);

- osoba przywożąca odpady podaje Obsłudze PSZOK następujące informacje:

• rodzaj przywiezionego odpadu ( np. zużyte igły, strzykawki, worki po dializach itp.);

• adres nieruchomości, z której pochodzi odpad;

• imię i nazwisko właściciela nieruchomości;

Warunkiem przyjęcia odpadów jest potwierdzenie wyżej wymienionych danych własnoręcznym podpisem przywożącego odpad;

- zużyte igły muszą być zabezpieczone przed możliwością ukłucia (bezwzględnie przyjmowane będą tylko igły w osłonach);

- zużyte worki po dializach, paski z glukometrów oraz inne tego typu odpady muszą być zapakowane w przezroczyste, szczelne worki z tworzywa sztucznego (tak, aby była możliwość identyfikacji odpadu);

- zużyte strzykawki, igły, worki po dializach, paski z glukometrów oraz inne tego typu odpady mieszkaniec wrzuca sam  do wskazanych przez Obsługę PSZOK  specjalnych  pojemników na tego typu odpady;

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

 

Tomasz Klimecki

Kierownik Działu Gospodarowania Odpadami

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Rudno 17, 14-100 Ostróda

 

tel. 795-548-312

 

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że w okresie 1 – 30 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie, w Lipowcu, w Iławie i w Półwsi będą otwarte w następujących dniach i godzinach:

- każdy poniedziałek, środa i piątek  w godz. 12-16

Od mieszkańców z terenu Związku Gmin przyjmowane będą następujące odpady:

- meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie - maksymalnie 1 tona w ciągu roku na daną nieruchomość), opony (pochodzące z  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony) – maksymalnie 8 sztuk w ciągu roku na daną nieruchomość oraz odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście itp.)

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

 

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że do końca maja 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie, w Lipowcu, w Iławie i w Półwsi będą otwarte w następujących dniach i godzinach:

- każdy poniedziałek, środa i piątek  w godz. 12-16

Od mieszkańców z terenu Związku Gmin przyjmowane będą następujące odpady:

- meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie - maksymalnie 1 tona w ciągu roku na daną nieruchomość), opony (pochodzące z  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony) – maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość oraz odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście itp.) 

 

UWAGA !

Ze względu na zaplanowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej na Stacji Przeładunkowej w Iławie w dniu 20 maja 2020 roku (ŚRODA) w godzinach 7:30 - 8:00 oraz 13:00 - 13:30. Stacja będzie nieczynna - nie będą mogli być obsługiwani zarówno operatorzy jak i klienci PSZOK (13:00 - 13:30) - BRAK MOŻLIWOŚCI WAŻENIA NA WADZE ELEKTRONICZNEJ.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że w aktualnych dniach i godzinach otwarcia PSZOK-ów  (poniedziałek, środa, piątek w godz. 12-16)  od mieszkańców z terenu ZG oprócz  mebli domowych, elektrośmieci, odpadów budowlanych (poremontowych, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie) przyjmowane będą również opony (pochodzące z  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony) – maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość. 


ZUOK RUDNO Sp. z o.o. od dnia 4 maja 2020 r.  do dnia 18 maja 2020 r. włącznie warunkowo otwiera dla mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Związku Gmin  ,,Czyste Środowisko” Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, w Lipowcu, w Półwsi i w Zakładzie w Rudnie na następujących warunkach:

- PSZOK- i czynne będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 12-16 (wtorki, czwartki nieczynne);

- od mieszkańców przyjmowane będą tylko następujące odpady: meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie);

- na PSZOK - u może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz;

- mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK -  w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach i rękawiczkach ochronnych;

- mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi -  w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

 1. Regulaminy PSZOK-ów

  Rudno

  Półwieś

  Iława

  Lipowiec

 2. Informacja dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnie
  PDF - DOC 

data publikacji: 05.05.2016, ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, odsłon: 10 758


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo