A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

PSZOK

INFORMACJA:

ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  informuje, że od dnia dzisiejszego (4.10.2021 r.) Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK-i) w następujących lokalizacjach:

  • PSZOK w Półwsi, Półwieś 26 A, gmina Zalewo
  • PSZOK w Zakładzie w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda

będą czynne w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7-15.

  • PSZOK w Iławie, ul. Komunalna 1, miasto Iława
  • będzie czynny w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 7-15 oraz w każdą środę w godzinach 7-17.

PSZOK w Lipowcu, Lipowiec 53D, gmina Kurzętnik

  • będzie czynny w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 7-15 oraz w każdą środę w godzinach 10-17.

We wtorki i czwartki punkty są nieczynne.

PSZOK-i będą przyjmowały odpady wyłącznie od mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Związku Gmin ,,Czyste Środowisko”. Przyjmowane będą wszystkie rodzaje odpadów, które PSZOK-i mają obowiązek przyjmować. PSZOK-i nie przyjmują odpadów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (od firm).

Ponadto w okresie pandemii mieszkańcy zdający odpady na PSZOK-ach zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim:

  • w budynku wagowym może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz zachowując bezpieczną odległość pomiędzy sobą;
  • mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK –  w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach;
  • mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi –  w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

KONTAKT:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Siedziba Spółki:

Rudno 17,
14-100 Ostróda

tel.: 89 647 10 87

Biuro:

ul. Czarnieckiego 28,
14-100 Ostróda

tel.:  89 644 12 44
fax.: 89 648 41 82

e-mail:
biuro@zuokrudno.pl

Stacje przeładunkowe:

PSZOK w Lipowcu – tel.: 89 672 95 21

PSZOK w Iławie – tel.: 89 670 90 26 lub 89 672 68 02

PSZOK w Półwsi – tel.: 89 670 90 25 lub 89 672 92 22

data publikacji: 05.05.2016, ostatnia aktualizacja: 04.10.2021, odsłon: 17 426


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo