A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie PROBLEMU / REKLAMACJA


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Galeria zdjęć

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, odsłon: 8 674

Wizyta przedszkolaków w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko

11 marca 2020 r. Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ostródzie. Tego dnia w naszym Związku można było usłyszeć i zobaczyć liczne, roześmiane, małe buzie :) Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze. Poprzez zabawę przedstawiliśmy naszym Gościom zasady segregacji odpadów oraz sposoby dbania o środowisko. Dzieci dowiedziały się jakie zadania spełnia Związek Gmin. Wspólnie tańczyliśmy, śpiewaliśmy oraz rysowaliśmy. A wszystko to w trosce o naszą drogą planetę ;) Przedszkolaki zwiedziły budynek Związku oraz zapoznały się z codzienną pracą poszczególnych działów. Wizyta nie mogła odbyć się bez samodzielnego wysegregowania odpadów przez dzieci, które poradziły sobie z tym zadaniem wyśmienicie! Nasi mali Goście okazali się specjalistami z dziedziny segregacji odpadów, dlatego na zakończenie edukacji ekologicznej zostały rozdane przez Panią Krystynę Dobkiewicz Dyrektor biura Związku Gmin oraz Pana Adama Żylińskiego Wiceprzewodniczącego Zarządu dyplomy „Mistrza Segregacji” ! Przedszkole Miejskie nr 4 w Ostródzie może się teraz szczycić gronem małych ekspertów z dziedziny segregacji odpadów :) Wizyta Przedszkolaków w Związku rozbudziła ich wyobraźnię i poszerzyła wiedzę ekologiczną a nam dostarczyła wiele radości oraz niezapomnianych wspomnień. Oby takich więcej !

Warsztaty terenowe na terenie ZUOK RUDNO

W dniu 26 lutego 2013r. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. odbyły się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów komunalnych”. Szkolenie w w/w zakresie tematycznym poprowadził Jan Leonowicz – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin, Leszek Rochowicz – Prezes Spółki ZUOK RUDNO oraz Krystyna Dobkiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska.

Wizyta studyjna w ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

W dniu 07 grudnia 2012 r. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyła się wizyta studyjna pt.: „Sprawdzone Rozwiązania w Gospodarce Odpadami Komunalnymi w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej pt.: „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce” pod Patronatem Ministerstwa Środowiska. Gospodarzem wizyty studyjnej był Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin

W dniu 28 czerwca 2012r. o godz. 10°° podczas VII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kadencji 2010-2014 Członkowie Zgromadzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin. Gustaw Marek Brzezin pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu przez 14 lat. Z dniem 9 lipca br. objął stanowisko Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie Członkowie Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu, którym został Jan Leonowicz Wójt Gminy Łukta.

Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został włączony do „Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”, który zostanie zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2011r. do 31.03.2013r. na terenie kraju, w tym na obszarze województwa: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazurskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.
W ciągu najbliższego roku ma odbyć się blisko 40 konferencji, których cykl zainaugurowano w Kaliszu w dniach 12 i 13 stycznia 2012r. Konferencję zorganizowano w ramach realizowanego pod tym samym tytułem ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej, który istotny jest dla wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 1 stycznia. W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele wiodących zakładów i związków komunalnych, zajmujących się gospodarką odpadową w kraju.
Projekt realizowany jest pod patronem Ministra Środowiska. Natomiast Komitet Honorowy Projektu reprezentują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Związku Miast Polskich oraz Przewodniczący Zarządu Związku Województw RP.
Cykl szkoleń dla gmin należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko” odbędzie się w miesiącu czerwcu 2012r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu szkoleniowego na stronie www.oskzg.pl

Zdjęcia z odbioru drogi w Rudnie

Dobiegła końca inwestycja realizowana przez 19 samorządów Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, dotycząca „Przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda”. W dniu 27 października 2011r. w miejscowości Rudno został dokonany odbiór końcowy zadania tj. około 1,5 km drogi budowanej od podstaw za kwotę 2,4 mln złotych. 0,5 mln przekazała Spółka ZUOK RUDNO, pozostałą kwotę zabezpieczyły samorządy przynależne do Związku Gmin. Droga to ważny element funkcjonowania zakładu, który już dzisiaj unieszkodliwia blisko 50 tyś. ton odpadów komunalnych rocznie. Również, że względów społecznych nowa droga zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców wsi, jaka jest związana z transportem odpadów. Ta inwestycja to przykład możliwości współpracy samorządowej oraz dotrzymywanie obietnic złożonych społeczeństwu Rudna.

I etap budowy ZUOK w Rudnie 2005-2007

Rok funkcjonowania ZUOK w Rudnie, 30.06.2010 r.

W dniu 30 czerwca 2010r. w Hotelu Platinum w Ostródzie odbyła się debata pt.: „Rok funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. Debata zorganizowana została przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o.

Panteon Polskiej Ekologii, 24 listopada 2010 r.

24 listopada 2010r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 r. przedstawiciele Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” wraz z Prezesem Zarządu ZUOK RUDNO Sp. z o.o. odebrali wyróżnienie PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII, przyznane Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. za postawę proekologiczną oraz duże zaangażowanie w ochronę środowiska.

Konferencja nt.: „Odpady w regionie Warmii i Mazur – jak rozwiązać problem?”, 12-13.10.2009 r.

W dniach 12-13 października 2009 roku w Hotelu Platinum w Ostródzie odbyła się konferencja nt.: „Odpady w regionie Warmii i Mazur – jak rozwiązać problem?”. Konferencja zorganizowana została przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W konferencji wziął udział m. in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Uczestnicy regionalnej konferencji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej, w sprawie zmiany przepisów w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stanowisko zostało przesłane do ministra środowiska i przewodniczącego parlamentarnej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 1 2 Następna » 


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo