A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwały Zarządu - rok 2011

 1. Uchwała Nr I/1/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 2. Uchwała Nr I/2/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie oraz do udzielenie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku
 3. Uchwała Nr I/3/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o .o. w Rudnie” oraz do udzielenie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku
 4. Uchwała Nr III/4/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przekazania dywidendy Spółki ZUOK RUDNO na uzupełnienie finansowe inwestycji Związku Gmin
 5. UCHWAŁA Nr III/5/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wskazania członków zarządu upoważnionych do zaciągania w imieniu Związku zobowiązań wobec osób trzecich
 6. Uchwała Nr IV/6/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2010r.
 7. Uchwała Nr V/7/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 8. Uchwała Nr V/8/2011 Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2011 r.
 9. Uchwała Nr V/9/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 10. Uchwała Nr VI/10/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku
 11. Uchwała Nr VII/11/11 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o .o. w Rudnie (Spółka).
 12. Uchwała Nr VIII/12/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku
 13. Uchwała Nr X/13/11 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011 r.
 14. Uchwała Nr XII/14/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn, „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gm. Ostróda”
 15. Uchwała Nr XII/15/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 16. Uchwała Nr XII/16/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o .o. w Rudnie (Spółka)
 17. Uchwała Nr XIII/17/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2012 - 2016
 18. Uchwała Nr XIII/18/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin na 2012 r.
 19. Uchwała Nr XIII/19/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 20. Uchwała Nr XIV/20/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2011 r.
 21. Uchwała Nr XIV/21/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 22. Uchwała Nr XIV/22/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, odsłon: 5 601


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo