A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Kadencja 2010-2014

 1. Uchwała Nr I/1/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 2. Uchwała Nr I/2/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 3. Uchwała Nr I/3/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 4. Uchwała Nr I/4/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 5. UCHWAŁA Nr I/5/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia rocznej składki  członkowskiej dla członków Związku Gmin na 2011 rok.
 6. Uchwała Nr I/6/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2011– 2016
 7. Uchwała Nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2011 r.
 8. Uchwała Nr I/8/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności
 9. Uchwała Nr II/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin na 2011 r.
 10. Uchwała Nr I/2/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 11. Uchwała Nr III/11/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tytułu wykonania budżetu związku za 2010 rok.
 12. Uchwała Nr III/12/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XXI/49/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin.
 13. Uchwała Nr III/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin.
 14. Uchwała Nr IV/14/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 15. Uchwała Nr IV/15/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2011 r.
 16. Uchwała Nr IV/16/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Czyste Środowisko” na lata 2011-2016.
 17. Uchwała Nr V/17/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie
  z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2012– 2016
 18. Uchwała Nr V/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
  z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2012 r.
 19. Uchwała Nr V/19/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin na 2012 rok
 20. Uchwała Nr V/20/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Czyste Środowisko” na lata 2011-2016.
 21. Uchwała Nr V/21/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2011 r.
 22. Uchwała Nr VI/22/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 lutego 2012r. - uchwała Nr 0102-38/12 oraz z dnia 01 marca 2012r. - uchwała Nr 0102-78/12
 23. Uchwała Nr VI/23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia dodatkowych świadczeń członków Związku Gmin na 2012 rok.
 24. Uchwała Nr VI/24/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin na 2012 r.
 25. Uchwała Nr VII/25/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok.
 26. Uchwała Nr VII/26/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tytułu wykonania budżetu związku za 2011 rok.
 27. Uchwała Nr VII/27/12 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Czyste Środowisko” na lata 2012-2016.
 28. Uchwała Nr VII/28/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin na 2012 r.
 29. Uchwała Nr VII/29/12 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Uchwała Nr VII/30/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 31. Uchwała Nr VII/31/2012 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu  Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Związku Gmin na sektory.
 32. Uchwała Nr VII/32/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Ostródzko – Iławskiego „ Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin.
 33. Uchwała Nr VII/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin.
 34. Uchwała Nr VII/34/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.
 35. Uchwała Nr VIII/35/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie związku Gmin oraz uchwalenia uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" Nr XXI/49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. oraz Nr III/12/11 z dnia 21 czerwca 2011r.
 36. Uchwała Nr IX/36/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 37. Uchwała Nr IX/37/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru członka Zarządu
 38. Uchwała Nr IX/38/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu
 39. Uchwała Nr IX/39/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin na 2013 rok
 40. Uchwała Nr IX/40/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin
 41. Uchwała Nr IX/41/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin na 2012 r.
 42. Uchwała Nr IX/42/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla gmin członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.
 43. Uchwała Nr IX/43/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 44. Uchwała Nr IX/44/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 45. Uchwała Nr IX/45/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
 46. Uchwała Nr IX/46/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 47. Uchwała Nr IX/47/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2013– 2017
 48. Uchwała Nr IX/48/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2013 r.
 49. Uchwała Nr X/49/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 28 marca 2013r.
 50. Uchwała Nr X/50/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 marca 2013.
 51. Uchwała Nr X/51/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 marca 2013r.
 52. Uchwała Nr X/52/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 marca 2013 r.
 53. Uchwała Nr XI/53/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Czyste Środowisko” na lata 2013-2017.
 54. Uchwała Nr XI/54/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 maja 2013. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2013 r.
 55. Uchwała Nr XI/55/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 17 maja 2013r. w sprawie wyboru członka Zarządu
 56. Uchwała Nr XII/56/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok.
 57. Uchwała Nr XII/57/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tytułu wykonania budżetu związku za 2012 rok.
 58. Uchwała Nr XII/58/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczebności Zarządu
 59. Uchwała Nr XII/59/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ponownego rozpoznania sprawy wyboru na członka Zarządu Pana Artura Wrochny
 60. Uchwała Nr XII/60/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru członka Zarządu
 61. Uchwała Nr XIII/61/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 62. Uchwała Nr XIII/62/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie: dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 63. Uchwała Nr XIV/63/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 64. Uchwała Nr XIV/64/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 65. Uchwała Nr XIV/65/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 66. Uchwała Nr XIV/66/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin na 2013 r.
 67. Uchwała Nr XIV/67/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2014– 2017.
 68. Uchwała Nr XIV/68/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2014r.
 69. Uchwała Nr XIV/69/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin na 2014 rok.
 70. Uchwała Nr XIV/70/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin.
 71. Uchwała Nr XVI/71/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2014 - 2017
 72. Uchwała Nr XVI/72/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie

data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, odsłon: 4 515


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo