A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Sposoby płatności

- informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w:

  1. kasie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ”Czyste Środowisko” przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie lub na indywidualny numer konta bankowego,

  2. termin wpłat:
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy (przykład: opłatę za styczeń 2024 r. uiszczamy do 15 stycznia 2024 r.)

    - opłatę ryczałtową roczną dotyczącą właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry, do dnia 15 marca roku, którego opłata dotyczy (przykład: za rok 2024 r.  do 15 marca 2024 r.).

W nowym systemie NIE MA FAKTUR.

Na konto wpłacamy kwotę zadeklarowaną w deklaracji.


1. Wpłata na indywidualny numer konta bankowego.

Druk wpłaty do pobrania

2. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta bankowego i do czasu jego odszukania w celu dochowania terminu płatności wnieś opłatę na główny numer konta bankowego.

Druk wpłaty do pobrania
 

data publikacji: 08.06.2018, ostatnia aktualizacja: 21.05.2024, odsłon: 27 075


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo