A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Sposoby płatności

- informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w:

  1. kasie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ”Czyste Środowisko” przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie lub,

  2. u inkasenta: wykaz inkasentów zawarty jest w załączniku do Uchwały Nr VIII/38/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 29 października 2016r.

  3. na indywidualny numer konta bankowego,

  4. termin wpłat: do 15-go każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. 

W nowym systemie NIE MA FAKTUR.

Na konto wpłacamy kwotę zadeklarowaną w deklaracji.


1. Wpłata na indywidualny numer konta bankowego

Druk wpłaty do pobrania

2. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta bankowego i do czasu jego odszukania w celu dochowania terminu płatności wnieś opłatę na główny numer konta bankowego.

Druk wpłaty do pobrania

3. Wykaz inkasentów: (uchwała wraz z załącznikiem). 

data publikacji: 08.06.2018, ostatnia aktualizacja: 15.04.2019, odsłon: 11 236


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo