A
A A A

O nas

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” został wpisany do Rejestru Związków międzygminnych 19 grudnia 1995r. W skład Związku Gmin „Czyste Środowisko” wchodzi 19 gmin:

Obszar Związku Gmin obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin „Czyste Środowisko” rozpoczął budowę nowoczesnego, zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” na miejscu dotychczasowego wysypiska w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Inżynieria finansowa przedstawia się następująco:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
  • dotacja - 1 500 000,00zł
  • pożyczka - 1 740 469,00zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
  • dotacja - 600 000,00zł
  • pożyczka - 546 531,00zł
 • Fundacja EkoFundusz:
  • dotacja - 9 250 000,00zł
 • środki własne
  • 13.808.400,00zł

Nasze przedsięwzięcie spowoduje:

 • minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady
 • uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin,
 • recykling odpadów komunalnych
 • optymalne zagospodarowanie odpadów
 • eliminacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych
 • edukacja ekologiczna lokalnej społeczności

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest inwestycją zgodną z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konieczność realizacji tej inwestycji wynika z obowiązku wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk na terenie poszczególnych samorządów.

Na dzień dzisiejszy jest to jedna z największych i pierwsza o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach.

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, odsłon: 2 998


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo