A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

O nas

O nas
Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 19 grudnia 1995 r. pod pozycją 143. Członkami Związku są gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (19 gmin) leżących na terenie pięciu powiatów – elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego i ostródzkiego:


1)    Gmina Dąbrówno
2)    Gmina Godkowo
3)    Gmina Grunwald
4)    Miasto Iława
5)    Gmina Iława
6)    Gmina Jonkowo
7)    Gmina Kurzętnik
8)    Gmina Lubawa
9)    Gmina Łukta
10)    Gmina Olsztynek
11)    Miasto Ostróda
12)    Gmina Ostróda
13)    Gmina Małdyty
14)    Gmina Miłakowo
15)    Gmina Miłomłyn
16)    Gmina Morąg
17)    Gmina Nowe Miasto Lubawskie
18)    Miasto Nowe Miasto Lubawskie
19)    Gmina Zalewo

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie:

1)    gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2)    budowy i eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie,
3)    organizacji systemu logistycznego zbiórki odpadów komunalnych.


 Związek Gmin „Czyste Środowisko” wybudował nowoczesny, zgodny z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Inżynieria finansowa przedstawia się następująco:
•    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

  • odotacja - 1 500 000,00zł
  • pożyczka - 1 740 469,00zł

•    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

  • otacja - 600 000,00zł
  • pożyczka - 546 531,00zł

•    Fundacja EkoFundusz:

 

  • dotacja - 9 250 000,00zł
  • środki własne
  • 13.808.400,00zł

Powyższe przedsięwzięcie powoduje:


•    minimalizację zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady,
•    uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin,
•    recykling odpadów komunalnych,
•    optymalne zagospodarowanie odpadów,
•    eliminacje potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
•    edukację ekologiczną lokalnej społeczności.


Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest inwestycją zgodną              z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z obowiązku wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk na terenie poszczególnych samorządów.

Region Związku wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne i nie zanieczyszczone powietrze. Prawie połowę obszaru stanowią obszary objęte prawną ochroną przyrody, w tym o międzynarodowej randze.

Na obszarze gmin należących do ZG Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zlokalizowane są trzy parki krajobrazowe: Pojezierza Iławskiego (gmina Zalewo, Miasto i Gmina Iława); Wzgórz Dylewskich (Gmina Dąbrówno, Lubawa, Ostróda i Grunwald); Brodnicki Park Krajobrazowy (gmina Kurzętnik). Również na tym obszarze usytuowanych jest 15 Obszarów Chronionego Krajobrazu.
 

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 08.03.2024, odsłon: 22 306


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo