A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Uchwały Zarządu- rok 2022

 

 1. Uchwala nr I/1/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2021 rok.
 2. Uchwala nr I/2/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie.
 3. Uchwala nr I/3/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2022 r.
 4. Uchwala nr I/4/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.
 5. Uchwala nr II/5/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 6. Uchwala nr III/6/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka).
 7. Uchwala nr Nr IV/7/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.
 8. Uchwala nr Nr IV/8/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2022 r.
 9. Uchwala nr Nr IV/9/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpisanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu przedawnienia.
 10. Uchwala nr Nr V/10/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2022 r.
 11. Uchwala nr Nr VI/11/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 12. Uchwala nr Nr VI/12/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za suługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 13. Uchwala nr Nr VI/132022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie przedstawienia projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2023 - 2026.
 14. Uchwala nr Nr VI/14/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na rok 2023.
 15. Uchwala nr Nr VII/15/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.
 16. Uchwala nr Nr VII/16/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 17. Uchwala nr Nr VII/17/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie.
 18. Uchwala nr Nr VII/18/2022 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

data publikacji: 30.03.2022, ostatnia aktualizacja: 04.01.2023, odsłon: 2 218


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo