A
A A A

Kadencja 2018-2023

 1. Uchwała Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czytse Środowisko" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "czyste Środkowsiko" na lata 2028-2021
 2. Uchwała Nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2018 r.
 3. Uchwała Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 4. Uchwała Nr  I/4/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 5. Uchwała Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 6. Uchwała Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 7. Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 8. Uchwała Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie  z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 9. Uchwała Nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 10. Uchwała Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2019-2022
 11. Uchwała Nr II/11/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2019 r.
 12. Uchwała Nr III/13/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2019r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2018 rok.
 13. Uchwała Nr III/12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2018 rok   


 

data publikacji: 21.01.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 871


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo