A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwały Zarządu- rok 2020

1. Uchwała nr II/1/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

2. Uchwała nr VI/2/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno" sp. z o.o. w Rudnie.

3. Uchwała Nr VIII/3/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2019 rok

4. Uchwała Nr VIII/4/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

5. Uchwała nr V/5/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie za 2019 r.

6. Uchwała nr X/6/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno" sp. z o.o. w Rudnie

7. Uchwała Nr XI/7/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie

8. Uchwała Nr XII/8/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

9. Uchwała nr XIII/9/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie w sprawie przyjęcia Regulaminy Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regiony Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.

10. Uchwała nr XIII/10/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

11. Uchwala nr XIV/11/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gminy Regionu Ostródzko-Iławskiego "czytse Środowisko" na lata 2021-2024

12. Uchwala nr XIV/12/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na rok 2021

13. Uchwala nr XIV/13/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

14.. Uchwala nr XV/14/2020 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 8 grudnia  2020 roku w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2020 r.

data publikacji: 30.01.2020, ostatnia aktualizacja: 08.01.2021, odsłon: 7 528


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo