A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu Związku Gmin kadencja 2024-2029:

Jest to organ wykonawczy Związku i reprezentujący Związek na zewnątrz, który pracuje w składzie:

 • Bogusław Fijas Przewodniczący Zarządu
 • Przemysław Perraud Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Tomasz Waruszewski Członek Zarządu
 • Krzysztof Harmaciński Członek Zarządu
 • Robert Waraksa Członek Zarządu
 • Rafał Dąbrowski Członek Zarządu
 • Tomasz Orłowski Członek Zarządu 

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu w posiedzeniach biorą udział:

 • Jan Kacprzyk – Przewodniczący Zgromadzenia Związku
 • Monika Stępniewska – Radca Prawny Związku
 • Leszek Rochowicz – Prezes Spółki ZUOK RUDNO
 • Anna Wiktorowicz - Inspektor

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU

Skład Zgromadzenia Związku Gmin kadencja 2024-2029:

Jest to organ stanowiący i kontrolny Związku.

W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku.

Na wniosek wójta (burmistrza), rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

Zgromadzenie Związku reprezentują:

 • Jan Kacprzyk - Przewodniczący Zgromadzenia Związku
 • Beata Mazur - Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku

Komisja Rewizyjna Związku Gmin kadencja 2024-2029:

 • Andrzej Bondaruk Przewodniczący Komisji
 • Renata Strzylak      Członek Komisji
 • Alina Ławicka        Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku kadencja 2024-2029:

 • Alina Szymańska    Przewodnicząca Komisji
 • Agnieszka Banasiuk Członek Komisji
 • Justyna Salmanowicz Członek Komisji

data publikacji: 13.05.2016, ostatnia aktualizacja: 25.06.2024, odsłon: 17 555


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo