A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Kadencja 2014-2018

 1. Uchwała Nr II/14/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2015r.
 2. Uchwała Nr II/15/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego 28
 3. Uchwała Nr II/16/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. Uchwała Nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
 5. Uchwała Nr III/18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r. zmienionej uchwałami nr XIV/64/2013 z dnia 15 października 2013r. oraz nr XVIII/81/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi
 6. Uchwała Nr III/19/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 7. Uchawała Nr III/20/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru dekalracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała Nr VIII/38/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014r. oraz uchwałą Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.
 9. Uchwała Nr IX/39/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: podziału obszaru Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 10. Uchwała Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 19 września 2016 r. w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 11. Uchwała Nr IX/41/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r. 
 12. Uchwała Nr X/42/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 25 października 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2016– 2020
 13. Uchwała Nr X/43/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.
 14. Uchwała Nr X/44/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 października 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Związku Gmin
 15. Uchwała Nr XI/45/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2016– 2020
 16. Uchwała Nr XI/46/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.
 17. Uchwała Nr XI/47/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2017 rok.
 18. Uchwała Nr XI/48/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2017– 2020
 19. Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 20. Uchwała Nr XI/50/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. oraz uchwałą Zgromadzenia
  Związku Gmin Nr VIII/38/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
 21. Uchwała Nr XII/51/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017–2020
 22. Uchwała Nr XII/52/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 23. Uchwała Nr XII/53/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie zapisu § 1 pkt 2 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30.04.2015r. nr III/18/2015 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14.12.2012r. nr IX/46/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 24. Uchwała Nr XII/54/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku Gmin
 25. Uchwała Nr XIII/55/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 10 maja 2017r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 26. Uchwała Nr XIII/56/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VIII/38/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/50/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
 27. Uchwała Nr XIV/57/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin za 2016 rok.
 28. Uchwała Nr XIV/58/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2016 rok.
 29. Uchwała Nr XV/59/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017– 2020
 30. Uchwała Nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 31. Uchwała Nr XV/61/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VIII/38/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/50/2016z dnia 28 grudnia 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIII/56/2017 z dnia 10 maja 2017r.
 32. Uchwała Nr XVI/62/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017– 2020
 33. Uchwała Nr XVI/63/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 34. Uchwała Nr XVI/64/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2018 rok.
 35. Uchwała Nr XVII/65/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2018–2021
 36. Uchwała Nr XVII/66/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2018 r.
 37. Uchwała Nr XVIII/67/201 8Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”w Ostródzie z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).
 38. Uchwała Nr XIX/68/2018Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 – 2021
 39. Uchwała Nr XIX/69/2018Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2018 r.
 40. Uchwała Nr  XIX/70/2018Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin za 2017 rok
 41. Uchwała Nr XIX/71/2018Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2017 rok.
 42. Uchwała Nr XXI/72/2018 Zgromadzenia Związku Gmin  Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 listopada 2018 r.
 43. Uchwała Nr XXI/73/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r.
 44. Uchwała Nr XXI/74/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie nr III/17/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
 45. Uchwała Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 46. Uchwała Nr  I/4/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 47. Uchwała Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 48. Uchwała Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 49. Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 50. Uchwała Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie  z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 51. Uchwała Nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

data publikacji: 02.11.2018, ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, odsłon: 5 253


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo