A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Uchwały Zarządu- rok 2023

 1. Uchwala nr I/1/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. w Rudnie (dalej: Spółka).
 2. Uchwala nr II/2/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Pana Przemysława Perraud.
 3. Uchwala nr II/3/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu.
 4. Uchwala nr II/4/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 5. Uchwala nr II/5/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 6. Uchwala nr II/6/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie.
 7. Uchwala nr II/7/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 8. Uchwala nr II/8/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2022 rok.
 9. Uchwala nr II/9/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania.
 10. Uchwala nr II/10/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Uchwala nr II/11/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 12. Uchwala nr II/12/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka).
 13. Uchwala nr II/13/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika Pani Jolanty Zaborowskiej do autoryzacji przelewów bankowych.
 14. Uchwala nr II/14/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 15. Uchwala nr II/15/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika biura Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 16. Uchwala nr II/16/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika biura Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 17. Uchwala nr III/17/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika biura Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 18. Uchwala nr IV/18/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2023 roku przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 19. Uchwala nr IV/19/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 20. Uchwala nr V/20/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 21. Uchwala nr VI/21/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r. 
 22. Uchwala nr VI/22/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 23. Uchwala nr VII/23/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zwiększenia kwoty, jaką Związek Gmin jako zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 24. Uchwala nr VII/24/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zwiększenia kwoty, jaką Związek Gmin jako zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 25. Uchwala nr VII/25/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zwiększenia kwoty, jaką Związek Gmin jako zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 26. Uchwala nr VII/26/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zwiększenia kwoty, jaką Związek Gmin jako zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 27. Uchwala nr IX/27/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2024 - 2027.
 28. Uchwala nr IX/28/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2024.
 29. Uchwala nr XII/29/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2024 roku przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 30. Uchwala nr XII/30/2023 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

data publikacji: 02.02.2023, ostatnia aktualizacja: 19.12.2023, odsłon: 2 307


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo