A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Edukacja ekologiczna

        „JAK OGRANICZYĆ WYTWARZANIE ODPADÓW”

O ilości odpadów decydujemy już w momencie robienia zakupów:

 •   Wybierając się do sklepu, weźmy ze sobą torbę z materiału, plecak lub koszyk, dzięki temu przyniesiemy do domu mniej foliowych toreb,
 •   Nie kupujmy produktów pakowanych oddzielnie (np. warzyw), bo każde kolejne opakowanie (folia, tacka) to następna porcja śmieci i wyrzucone pieniądze (za te opakowania przecież też płacimy),
 •   Kupujmy rzeczy trwalsze. Są droższe, ale starczają na dłużej, więc na ogół ich zakup się opłaca. Taki produkt dłużej bowiem nie będzie odpadem,
 •   Jeśli przynosimy do domu torby foliowe, warto je wykorzystać, np. jako worki na śmieci,
 •   Opakowania plastikowe po produktach spożywczych można wykorzystać jako pojemniki, np. na guziki, szpilki czy śrubki,
 •   Jeśli mamy działkę lub ogród przydomowy, odkładajmy kuchenne resztki organiczne na kompost, a plastikowe opakowania po produktach spożywczych wykorzystujmy do przygotowania rozsad,
 •   Oszczędzajmy papier, róbmy krótkie notatki na małych kartkach, zapisując je po obu stronach,
 •   Nie używajmy naczyń jednorazowych,
 •   Do wycierania np. zalanych powierzchni używajmy ściereczek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników,
 •   Nie wyrzucajmy rzeczy, które nadają się do użytku, a które nie są nam już potrzebne, np. ubrania, zabawki i oddajmy je potrzebującym,
 •   Unikajmy produktów pakowanych wielokrotnie, np. tubka pasty do zębów w dodatkowym kartoniku, cukierki w papierkach w dodatkowym opakowaniu, krem w pojemniczku plus kartonik. 

 

      

 

Ulotka adresowana jest do mieszkańców deklarujących segregację odpadów komunalnych.
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
Od 1 lipca 2016 r. nastąpi zmiana systemu odbioru segregowanych odpadów komunalnych.

I. ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH "U ŹRÓDŁA" CZYLI BEZPOŚREDNIO
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI GMIN 
DĄBRÓWNO, IŁAWA, KURZĘTNIK, LUBAWA, ŁUKTA, OSTRÓDA, MAŁDYTY, MIŁAKOWO, MORĄG, NOWE MIASTO LUBAWSKIE (MIASTO
I GMINA), MIASTO IŁAWA, MIASTO OSTRÓDA
:

 • w zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane należy gromadzić w workach, w które zgodniez harmonogramem, zaopatrywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Zlikwidowane zostaną tzw. „gniazda” do selektywnej zbiórki odpadów.

Do NIEBIESKICH worków na papier  należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma,
 • katalogi,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi,
 • papier szkolny i biurowy,
 • ścinki drukarskie,
 • karton,
 • tekturę,
 • worki papierowe.

   Nie wrzucamy:

 • papieru lakierowanego lub foliowanego,
 • papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego,
 • tapet,
 • worków po cemencie,
 • kalki.

 

Do ŻÓŁTYCH worków na tworzywa sztuczne i metale należy wrzucać:

 • plastikowe butelki PET,
 • plastikowe torebki,
 • puszki po konserwach i napojach,
 • metale kolorowe,
 • kapsle,
 • opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po sokach, mleku.

   Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników po olejach i smarach,
 • zabawek,
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • baterii,
 • puszek po farbach,
 • opakowań po aerozolach.

 

Do ZIELONYCH worków na szkło należy wrzucać:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

   Nie wrzucamy:

 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowe,
 • szkła kryształowego,
 • naczyń żaroodpornych,
 • porcelany,
 • ceramiki,
 • fajansu,
 • żarówek,
 • świetlówek,
 • kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.

- w budynkach wielolokalowych pozostaje system pojemnikowy w tzw. „gniazdach”.

II. ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH W SYSTEMIE „GNIAZDOWYM” CZYLI POJEMNIKI NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW (TZW. GNIAZDA) BĘDĄ USTAWIANE W MIEJSCACH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH NA TERENIE GMIN
GODKOWO, GRUNWALD, JONKOWO, MIŁOMŁYN, OLSZTYNEK, ZALEWO:

Do NIEBIESKICH pojemników na papier  należy wrzucać:

 • gazety,
 • czasopisma,
 • katalogi,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi, 
 • papier szkolny i biurowy,
 • ścinki drukarskie,
 • karton,
 • tekturę,
 • worki papierowe.

   Nie wrzucamy:

 • papieru lakierowanego lub foliowanego,
 • papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego,
 • tapet,
 • worków po cemencie,
 • kalki.

 

 

 

       ZANIM WRZUCISZ:

Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie   są z papieru, oczyść papier z resztek produktów,  złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 

Do ŻÓŁTYCH pojemników na tworzywa sztuczne i metale należy wrzucać:

 • plastikowe butelki PET,
 • plastikowe torebki,
 • puszki po konserwach i napojach,
 • metale kolorowe,
 • kapsle,
 • opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po sokach, mleku.

  Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników po olejach i smarach,
 • zabawek,
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • baterii,
 • puszek po farbach,
 • opakowań po aerozolach.

 

 

 

      

 

 ZANIM WRZUCISZ:

Opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

 

Do pojemników zielonych lub białych na SZKŁO należy wrzucać:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

  Nie wrzucamy:

 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowe,
 • szkła kryształowego,
 • naczyń żaroodpornych,
 • porcelany,
 • ceramiki,
 • fajansu,
 • żarówek,
 • świetlówek,
 • kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.

      

 ZANIM WRZUCISZ:

Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i etykiety. Jeśli w pobliżu nie ma pojemnika białego, to do pojemnika zielonego możemy wrzucać także szkło bezbarwne.

DODATKOWO ZARÓWNO W SYSTEMIE „U ŹRÓDŁA” JAK I „GNIAZDOWYM”
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY WYPOSAŻYĆ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ W:

Pojemnik czarny, grafitowy lub ocynkowany przeznaczony na odpady komunalne, których nie da się wysegregować.

ojemnik (worek) brązowy lub kompostownik przeznaczony na odpady zielone i odpady komunalne ulegające  biodegradacji np.: gałęzie, liście, kwiaty, kora drzew, warzywa, owoce, odpady kuchenne.
Kompostownik można zakupić lub wykonać własnoręcznie.
Pojemnik odpowiednio oznaczony koloru grafitowego lub pojemnik
z blachy ocynkowanej na żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony).

 

UWAGA ! W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach  innych niż wskazanych w ulotce, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

DZIĘKI WPROWADZENIU NOWEGO SYSTEMU
WSZYSCY BĘDZIEMY MOGLI ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU !!!

Mieszkańcy będą regularnie wyposażeni przez operatorów w worki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

  Informujemy również, że na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

- Półwieś gm. Zalewo, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz w soboty
w godz. 800 -1200, tel.: (89) 670-90-25
- Lipowiec gm. Kurzętnik, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz w soboty
w godz. 800 -1200, tel.: (89) 670-90-27
- Miasto Iława, ul. Komunalna, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz
w soboty  w godz. 800 -1200, tel.: (89) 670-90-26
- Rudno gm. Ostróda, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz w soboty
w godz. 800 -1200, tel.: (89) 647-10-87
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkaniec może dostarczyć nieodpłatnie w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

 • Papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • Przeterminowane leki,
 • Zużyte opony z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony w ilości 4 szt./rok/właściciela nieruchomości,
 • Baterie i akumulatory,
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, w ilości nie większej niż 1Mg/rok/właściciela nieruchomości,
 • Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:

 • zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zanieczyszczonych,
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ustalenia składu chemicznego,
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane),
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z prowadzonej działalności  gospodarczej lub wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowego,
 • odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego (np. folie, sznurki, opony rolnicze),
 • styropianu budowlanego, papy,
 • stłuczonych szyb i luster.

 

Odpady z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego, styropian, papę należy przekazać firmom specjalizującym się w unieszkodliwianiu tego typu odpadów
lub dostarczyć osobiście do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. za odpłatnością.

DANE KONTAKTOWE:
Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko"

Miejscowość: Ostróda
Kod pocztowy: 14-100
Ulica: Wojska Polskiego 5
Adres E-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl

Telefon:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 89 506 50 22
Strona www: https://czystesrodowisko.eu

 

 

Zakaz spalania
data publikacji: 06.03.2019, ostatnia aktualizacja: 06.03.2019, odsłon: 0

Akcja Edukacyjna
data publikacji: 04.06.2020, ostatnia aktualizacja: 08.06.2022, odsłon: 3 737

Odpady budowlane
data publikacji: 10.07.2020, ostatnia aktualizacja: 10.07.2020, odsłon: 3

#AkcjaSegregacja
data publikacji: 24.08.2021, ostatnia aktualizacja: 24.08.2021, odsłon: 2 519

 

data publikacji: 13.03.2017, ostatnia aktualizacja: 13.03.2017, odsłon: 11 891


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo