A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

e-Deklaracja

UWAGA !!!

Od dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji D-1 oraz D-2. 

Przy wypełnianiu formularzy deklaracji proszę zwrócić uwagę na suwaki
(deklaracja D-1, pod punktami B.5 oraz E).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza deklaracji D-2 (deklaracja nie otwiera się na platformie ePUAP). Prosimy o pobranie formularza z naszej strony (zakładka Gospodarka odpadami / Deklaracje). Wypełniony formularz proszę przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie załącznika do pisma ogólnego.

UWAGA: pojawia się komunikat "Proszę czekać" 

Wzory aktualnych deklaracji znajdują się na naszej stronie w zakładce Gospodarka odpadami / Deklaracje.

Istnieje możliwość wysłania deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie załącznika do pisma ogólnego.

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja).


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.


Informujemy, że do prawidłowego złożenia elektronicznej deklaracji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufania na państwowej platformie ePUAP.


https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi


Logujemy się do swojego konta na platformie ePUAP.


Wybieramy „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”.


Wybieramy urząd, który nas interesuje. W naszym przypadku jest to Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Warto skorzystać z globalnego filtru.


Klikamy „Załatw sprawę”. Pojawi się nam okno wyboru formularza. Wybieramy interesujący nas formularz.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH) D-1

lub

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI Z ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ) D-2


Wybór zatwierdzamy klikając „Przejdź do formularza”.


Wypełniamy deklarację.

data publikacji: 20.07.2017, ostatnia aktualizacja: 08.06.2020, odsłon: 47 904


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo