A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Uchwały Zarządu

 1. Uchwała Nr XXV/18/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 2. Uchwała Nr XXV/17/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin na 2013 r.
 3. Uchwała Nr XXV/16/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: projektu budżetu Związku Gmin na 2014 r.
 4. Uchwała Nr XXV/15/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2014 - 2017
 5. Uchwała Nr XXV/14/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2013 r.
 6. Uchwała Nr XXIV/13/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie 
 7. Uchwała Nr XXIV/12/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 8. Uchwała Nr XXIl/11/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2013 r.
 9. Uchwała Nr XVIIl/10/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura do prowadzenia spraw w imieniu Zarządu Związku Gmin
 10. Uchwała Nr XVII/9/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2013r.
 11. Uchwała Nr XVI/8/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku.
 12. Uchwała nr XVI/7/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie.
 13. Uchwała Nr IX/6/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 marca 2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2012 r..
 14. Uchwała Nr VII/5/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 marca 2013r.
 15. Uchwała Nr VI/4/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 07 marca 2013r.
 16. Uchwała Nr IV/3/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 05 lutego 2013r. W sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 17. Uchwała Nr II/2/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 18 stycznia 2013r. W sprawie wyznaczenia przez wspólnika spółki: „ Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o.” z siedzibą w Rudnie (dalej: Spółka) kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zarządu Związku do wykonywania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 18. Uchwała Nr I/1/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2013r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 19. Uchwała Nr II/2/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 18 lutego 2014r.
 20. Uchwała Nr II/3/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej
 21. Uchwała Nr II/4/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 22. Uchwała Nr II/5/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 18 lutego 2014r.
 23. Uchwała Nr II/6/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do wykonania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 24. Uchwała Nr III/7/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 13 marca 2014r.
 25. Uchwała Nr III/8/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 13 marca 2014r.
 26. Uchwała Nr XII/20/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 20 października 2014r.
 27. Uchwała Nr XIV/21/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 5 listopada 2014r.
  Projekt Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko" w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2015-2018

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

 28. Uchwała Nr XIV/22/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
 29. Uchwała Nr XIV/23/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskego "Czyste Środowisko" z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2014r.
 30. Uchwała Nr XVI/24/2014 Zarządu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o.w Rudnie

   
 31. Uchwała Nr XVI/25/2014 Zarządu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2014r.
 32. Uchwała Nr V/1/2015 Zarządu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 19 marca 2015r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie (dalej: Spółka).

   
 33. Uchwała Nr VI/2/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 marca 2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014r.
 34. Uchwała nr VIII/3/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 20 maja 2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
 35. Uchwała nr IX/4/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 3 czerwca 2015  w sprawie zmian budżetu Związku
   
 36. Uchwała nr X/5/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 24 czerwca w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" spółka z o.o. w Rudnie
   
 37. Uchwała nr X/6/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie zmian budżetu Związku na 2015r.
   
 38. Uchwała nr XI/7/2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za I półrocze 2015r.
 39. Uchwała nr XI/8/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 20 września 2015  w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2015 z dnia 03.06.2015 dotyczącej zmian budżetu Związku Gmin na 2015r.
   
  Uchwała nr XII/9/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 4 września 2015 w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2015r.
   
 40. Uchwała nr XII/10/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 4 września 2015 w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa
   
 41. Uchwała nr XV/11/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 12 listopada 2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Związku Regiony Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2016-2020.
   
 42. Uchwała nr XV/12/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 12 listopada 2015 w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste środowisko" na 2016r.

Archiwum:

 

Uchwały Zarządu - rok 2024
data publikacji: 28.03.2024, ostatnia aktualizacja: 28.03.2024, odsłon: 159

Uchwały Zarządu- rok 2023
data publikacji: 02.02.2023, ostatnia aktualizacja: 19.12.2023, odsłon: 2 196

Uchwały Zarządu- rok 2022
data publikacji: 30.03.2022, ostatnia aktualizacja: 04.01.2023, odsłon: 2 218

Uchwały Zarządu- rok 2021
data publikacji: 01.02.2021, ostatnia aktualizacja: 22.12.2021, odsłon: 3 238

Uchwały Zarządu- rok 2020
data publikacji: 30.01.2020, ostatnia aktualizacja: 08.01.2021, odsłon: 7 124

Uchwały Zarządu - rok 2018
data publikacji: 23.08.2018, ostatnia aktualizacja: 30.05.2019, odsłon: 4 476

Uchwały Zarządu - rok 2017
data publikacji: 14.11.2017, ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, odsłon: 3 102

Uchwały Zarządu - rok 2016
data publikacji: 23.01.2017, ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, odsłon: 3 299

Uchwały Zarządu - rok 2015
data publikacji: 09.05.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 3 512

Uchwały Zarządu - rok 2014
data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, odsłon: 3 169

Uchwały Zarządu - rok 2013
data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, odsłon: 3 313

Uchwały Zarządu - rok 2012
data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, odsłon: 3 489

Uchwały Zarządu - rok 2011
data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, odsłon: 4 939

 

data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, odsłon: 4 003


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo