A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Nr SOA.273.1.2020

Nr SOA.273.1.2020                                                                                              Ostróda, 09.03.2020 r.

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmian w systemie gospodarowania odpadami, obejmującej wprowadzenie z dniem 1 czerwca 2020 roku systemu bezwzględnej segregacji odpadów”.

 

W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się 09 marca 2020 r., w odpowiedzi na zadane w dniu 2 marca 2020 r. pytanie 3 oferentom dot. przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmian w systemie gospodarowania odpadami, obejmującej wprowadzenie z dniem 1 czerwca 2020 roku systemu bezwzględnej segregacji odpadów, została wybrana oferta firmy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, ul. Słowackiego 13, 14-100 Ostróda,  która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia w kwocie Brutto: 64.500 zł.

Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:
1. ASKUS Sp. z o.o., ul. Kotańskiego 8/14, 10-166 Olsztyn.

Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie, ale nie złożyły oferty:
1. Artneo Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn.

 

Procedura przeprowadzona została zgodnie z Uchwałą Nr I/2/2018 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązującego w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

- Załącznik do uchwały Zarządu Nr I/2/2018r.

 

 

 

 Data przekazania do publikacji: 09.03.2020 r.

Osoba przekazująca:Przemysław Gątowski

Sporządził/a:Przemysław Gątowski
Umieścił/a: Przemysław Gątowski
Zmodyfikował/a:-

data publikacji: 09.03.2020, ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, odsłon: 1 395


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo