A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Nr SOA.273.3.2019

Nr SOA.273.3.2019                                                                                                                             Ostróda, 23.01.2019r.

 

 

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją”


Przedmiotem zamówienia była „Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją” dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” przy ul. Stefana Czarnieckiego 28 w Ostródzie.

Do dnia składania ofert tj. 23.01.2019r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Procedura przeprowadzona została zgodnie z Uchwałą Nr I/2/2018 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązującego w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

- Załącznik do uchwały Zarządu Nr I/2/2018r.

 

 

 

 Data przekazania do publikacji: 23.01.2019r.

Osoba przekazująca:Przemysław Gątowski

Sporządził/a:Przemysław Gątowski
Umieścił/a: Przemysław Gątowski
Zmodyfikował/a:-

 

data publikacji: 23.01.2019, ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, odsłon: 1 453


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo