A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

SOA.273.1.2021

Ostróda, 13.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE SOA.273.1.2021

Związek Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Zakup i dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego z obsługą budżetu, kadrowo-płacowego, fakturowania, środków trwałych  oraz oprogramowania do systemu gospodarowania odpadami (deklaracje, przelewy masowe, windykacja opłat, decyzje), przeszkolenie pracowników z obsługi programu oraz migracja danych z bieżącego oprogramowania.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe nr SOA.273.1.2021
2. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
3. Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
4. Załącznik nr 2a do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
5. Załącznik nr 2b do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
6. Załącznik nr 3 i 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
7. Załącznik nr 5 i 6 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SOA.273.1.2021
8. Projekt umowy.
9. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Termin i miejsce złożenia oferty:
Termin złożenia oferty upływa w dniu 22 października 2021 r. o godz. 14:00.
Miejscem złożenia oferty jest Biuro Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie, przy ul. Czarnieckiego 28.

 Data przekazania do publikacji: 13.10.2021 r.

Osoba przekazująca:Przemysław Gątowski

Sporządził/a:Przemysław Gątowski
Umieścił/a: Przemysław Gątowski
Zmodyfikował/a:-

data publikacji: 13.10.2021, ostatnia aktualizacja: 06.12.2021, odsłon: 285


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo